LOGO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

Nasze PRZEDSZKOLE oferuje:

• profesjonalną opiekę nad dziećmi

• dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola

• pełne wyżywienie

• zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji:

 • neurologopeda

 • socjoterapeuta

 • oligofrenopedagog

 • terapeuta

 • fizjoterapeuta

 • korekta wad postawy

 • język angielski

 • religia

 • rytmika

 • warsztaty taneczne

• kreatywną i ambitną kadrę nauczycielską

• nowatorskie metody nauczania

 

 

 

Nasze Przedszkole